top of page

Hvorfor man bør utfordre seg selv


Trenger du utfordringer?

Jeg trenger utfordringer! For virkelig å kjenne på livet, trenger jeg å ha noen skikkelige utfordringer!

Og aller best er det når disse utfordringene kommer på jobb og trening. En skikkelig tøff arbeidsoppgave som kan gjøre at jeg må grave for å finne detaljene, og bla i dokumenter, ta noen telefoner og spørre kollegaer. Og som til slutt gjør at jeg finner løsningen. Det gjør så godt! Og på veien mot løsningen har jeg lært masse nytt som gjør at jeg stadig øker kunnskapen min på feltet.

Når jeg er på trening kjennes det utrolig godt å pushe meg selv til det ytterste. Kjenne at kroppen butter imot, skjelver og rister, mens hodet mitt sier "dette kan du klare!" samtidig som man prøver å løfte sin egen kroppsvekt opp fra bakken. Og fra dagen man klarer sin første pull-up, så har det alt vært verdt det!

Å møte utfordringer på denne måten, tror jeg er en riktig måte å møte de på. I stedet for å se problemer og umuligheter, vil man kunne lære seg at det finnes en løsning på alt. Og at utfordringer er til for å lære oss noe.

Det er nok av utfordringer i et hjem med 3 viljesterke barn, men det at jeg mestrer utfordringene ellers i livet gjør meg bedre rustet til å takle alle konflikter som måtte oppstå på hjemmebane.

Kanskje du også liker utfordringer?.

 

I need challenges!

Do you need challenges? For me to feel that I really live, I need to get some real challenges.

And the best thing is if I get challenges at work or in the gym. A really tough task at work which makes me dig to find the details, and look in the depth of the documents, make some calls and ask my colleagues. And in the end I will find a solution. This is so rewarding! And on the way to the solution, I've learned a lot of new things that keeps me increasing my knowledge on the field.

When I'm working out, it feels extremely good to push myself. Knowing that the body fights, shivers and shakes, while my head says "you can do this!" at the same time as I'm trying to lift my own body weight. And from the day you can do your first pull-up - its all been worth it!

I think this is the correct way to face challenges. Instead of seeing problems and impossibilities, you will be able to see that there is a solution to every obstacle you meet. And that challenges are made to teach us something.

There are plenty of challenges in a home with 3 strong-willed children, but by mastering the challenges at work and in the gym I am better equipped to manage any conflict which may occur at home.

Maybe you like a challenge too?

bottom of page