top of page

Would you dare to state your opinion?

What would you answer if your employer asked you if there were something you wanted to improve at your workplace? Would you dare to state your opinion?

It is essential that you feel confident in being able to tell your employer how you feel at work. And it is a great characteristic of your manager him or her gives you room to make suggestions for further development, either for you or the company. For what workplace does not want its employees to help the company reach its utmost potential?

And if you as an employee have a well-thought-out plan for a more efficient way to execute some of your tasks, or have a good suggestion for improving the routines for a good dialogue between employees, then the employer has nothing to lose by letting you promote your proposals.

If all employers had opened up for each employee the opportunity to express themselves, be themselves and dare to tell what could have made them perform better at work, I believe we all would have a better opportunity to reach our full potential.

Or what do you think?

 

Tør du å si hva du mener?

Hva ville du svart om arbeidsgiveren din spurte deg om du kunne tenke deg å forbedre noe på arbeidsplassen? Tør du å si hva du mener?

Det er essensielt at man føler seg trygg på å kunne fortelle sin arbeidsgiver hvordan man har det på jobb. Og det er en stor egenskap hos din leder dersom arbeidsgiveren gir deg rom for å komme med forslag til videre utvikling, enten for deg eller bedriften. For hvilken arbeidsplass ønsker ikke at sine ansatte skal hjelpe bedriften med å nå sitt ytterste potensiale?

Og hvis du som arbeidstaker har et gjennomtenkt og godt forslag til forbedring av rutiner, så har arbeidsgiveren ingenting å tape ved å la deg fremme forslaget.

Om alle arbeidsgivere hadde åpnet for hver ansattes mulighet til å uttrykke seg, være seg selv og tørre å fortelle hva som kunne gjort at de ytet bedre på jobb; så tror jeg alle ville hatt en stor mulighet til å oppnå sitt fulle potensiale.

Happy employee

bottom of page