top of page

Innholdsskaper og Tekstforfatter - Henriette Sundfjord

Å være frilanser betyr å ha muligheten til å bistå bedrifter i mange ulike prosjekter. Med lidenskap for tekst og verdifullt innhold ønsker jeg å hjelpe deg med å optimalisere teksten du formidler. Jeg tilbyr meg å være din bedrifts innholdsskaper og tekstforfatter.


Lidenskapen for det jeg gjør, skinner gjennom i arbeidet mitt. Nå kan du følge med på frilanser-reisen min gjennom siden min her på LinkedIn.


Ta også gjerne kontakt om du skulle ha noen spørsmål eller du tenker at jeg kan hjelpe deg med å få bedriftens budskap opp og frem!En innholdsskaper skriver tekster til din bedrift. Tekstforfatter.
Innholdsskaper og tekstforfatter på papiret


-----

Content Creator and Freelancer - Henriette Sundfjord


Being a freelancer means having the opportunity to assist companies in many different projects. With a passion for text and valuable content, I want to help you optimize the text you convey by offering my services as your content creator and writer.


The passion for what I do shines through in my work. And now you can follow my freelance journey through my page on LinkedIn.


Feel free to contact me if you have any questions or you think I can help you get the company's message up and running!
“Stop writing about everything. So many brands create content and try to cover everything, instead of focusing on the core niche that they can position themselves as an expert around. No one cares about your special recipe... Find your niche, and then go even more niche.”


bottom of page