top of page

I'll do it my way

My way or the high way, sier de. Men jeg ønsker ikke at andre skal gjøre det på min måte. For det som funker for meg, funker ikke nødvendigvis for deg.

Jeg ønsker å dele av min erfaring, både min gode erfaring og min mindre gode erfaring. Og da mener jeg innenfor arbeidslivet og gjennom treningen min. Samtidig vil jeg være bevisst på at det jeg skriver også vil kunne leses av mine samarbeidspartnere, arbeidsgivere (tidligere og nåværende), venner, kolleger, familie og kunder.

Så bær med meg om du føler jeg deler for lite av det personlige livet mitt. For selv om familien min og har vært med på å definere den personen jeg er i dag, vil jeg at denne bloggen skal bli det stedet hvor jeg kan dele min personlige utvikling innenfor arbeidslivet og i treningssalen.

En liten teaser er at jeg som nybakt trebarnsmor startet min egen bedrift, og hadde omsetning opp mot 1 million første året. Det ligger så mye i meg som jeg ønsker å få ut. Og denne bloggen gir meg muligheten til å sette ord på min oppfatning av verden, samt at det gir meg mulighet til å gi tips basert på egne erfaringen. Både som gründer, mor som prøver å finne balansen, arbeidstaker og kollega.

Vi høres!

English

My way or the high way, they say. But I dont want everyone to do it my way. The way of life thats working for me, might not work for you.

I wish to share of my work-experience, both good and bad experiences. And by that I mean my life at work, and my life at the gym. It is possible to find a balance!

At the same time I will be aware of what I'm writing. Because I know it might be read of my collaborators, employers (past and present), friends, associates, family and customers.

So bear with me if you feel like i share too little of my personal life. 'Cause even if my family has been a part of defining who I am today, I want this blog to be the place where I can share my personal development within the worklife and in the gym.

A little teaser is that I made my 1st million (Norwegian Kroners) the first year I started my own business. At that time I had just welcomed my third child, so I had 1 year of maternity leave.

I have so many ideas and thoughts about life and business, and I would love to share them somehow. And this blog is just the right place! I am a business-woman, a mother-of-three, an emplyee and a colleague.

Talk to you later!

bottom of page