top of page

5 tips for å unngå forstyrrelser i kontorlandskapet


5 tips for å unngå forstyrrelser i kontorlandskapet

Jeg har jobbet i flere kontorlandskap, og må innrømme at det er i et kontorlandskap jeg trives best. Der har jeg kolleger rundt meg, og man føler seg aldri alene selv om arbeidet man gjør er selvstendig. Og trenger man litt bistand, er hjelpen i omgående nærhet.

Mine tips beror på mine erfaringer. Hos Ventelo arbeidet vi i et åpent landskap, og avdelingene hadde ingen vegg mellom seg. Likevel var det lite som forstyrret i løpet av arbeidsdagen. Også hos NextGenTel opplevde jeg lite forstyrrelser grunnet støy selv om vi arbeidet sammen i et stort kontorlandskap. Her er mine tips til en støyredusert arbeidsdag i et åpent kontorlandskap:

1. Tepper.

Gulvet kan dekkes av teppe, og dermed blir støy fra høye hæler og gummi-såler redusert til nesten et minimum.

2. Riktige hodetelefoner.

Det finnes heldigvis hodetelefoner som kan blokkere ute støyet, og holde deg fokusert på kunden eller samarbeidspartneren du snakker med. Så dette er en anbefalt investering for alle som arbeider i et kontorlandskap. Dermed blir det enkelt å utføre jobben sin på en profesjonell måte. Om du ikke trenger å snakke i telefonen, men likevel føler at du trenger arbeidsro - så kan du benytte hodetelefonene og koble til musikk eller radio. Og om du ikke ønsker lyd kan du beholde hodetelefonene på for å redusere lyden rundt deg.

3. Plassering av kjøkkenmaskiner.

Kjøkkenmaskiner bør stå separert fra kontorene. Så langt det er mulig bør kjøkkenet være plassert i et eget rom, men gjerne vegg-i-vegg med kontorlandskapet. Vann-maskin, kaffe-maskin og oppvaskmaskin er ofte nødvendigheter på en arbeidsplass hvor det arbeider over 20 medarbeidere. Og disse avgir lyd som kan oppleves frustrerende for de som jobber der. Å separere disse maskinene fra der hvor arbeidstakerne oppholder seg, bør være en prioritet.

4. Vegg mellom kontorpultene.

Dersom man er plassert veldig nærme hverandre, kan det være en fordel å sette opp smale vegger mellom pultene slik at man får separert hverandre uten å måtte dele det opp i kontor. Slik vil det være enklere å ta hensyn til sidemannen når man har telefon-samtaler med kunder, kolleger og samarbeidspartnere.

5. Tilgjengelig ekstra-kontor

Ha et ekstra-kontor tilgjengelig for de viktige samtalene. Dersom du har noe viktig å fortelle din kollega, eller det er en beskjed arbeidsgiver trenger å få gitt deg - så er det en stor fordel å ha et ekstra-kontor i tilgjengelig nærhet. Dette kan også være nyttig om du er snakker med en samarbeidspartner eller lignende, og har en lengre samtale pågående. For fullt fokus på å forhandle frem den beste avtalen, kan derfor fordelen være stor om du kan trekke deg unna på ekstra-kontoret.

Kom gjerne med flere støyreduserende tips om du har!

Ønsker deg en fortsatt nydelig fredag, og god helg!

Comentarios


bottom of page