top of page

Endelig er min arbeidshverdag like digital som meg!

Endelig er min arbeidshverdag like digital som meg!

Hvordan er din hverdag? Merker du at du er mer online enn offline? Er du en av de som har plombert TV-en fordi alt streames i stedet?

Jeg var en av de ungdommene som aldri har visst hva jeg skulle bli når jeg ble stor. Når jeg gikk ut av videregående i 2002 var jeg usikker på hva fremtiden brakte, men jeg var sikker på at jeg ville jobbe. Og siden har jeg jobbet. I både store og små bedrifter. Og ettersom jeg er født på tidlig 80-tallet har jeg vært så heldige å bli en av dem som fikk med seg veksten av den digitale hverdagen.

Vår digitale familiehverdag begynte når jeg var rundt 7-8 år og vi ble introdusert for den første mobile telefonen vår. En stor sekk med antenne som kunne bæres på ryggen, og som vi måtte passe på å ikke gå så altfor langt fra huset med. Og når jeg var rundt 11-12 år fikk vi vår første PC, og kunne spille Pacman på "storskjerm". Det var stas!

Når jeg kom inn i arbeidslivet var det ikke mye som var automatisert og digitalisert. Alt på kassa-apparatene måtte trykkes inn for hånd, PLU-kodene på frukt måtte tastes inn for å kunne veie frukten og få opp prisen, og de aller fleste betalte med kontanter fremfor bankkort i butikkene. Disse funksjonene finnes fortsatt, men kan nesten kalles for nostalgiske. Vi er i stor endring.

Og denne endringen har jeg vært ivrig etter å følge tett på selv! Det er så utrolig spennende å se vår verden i utvikling på denne måten! Tenk på alt vi kan få til i verden ved å benytte verktøy som gjør oss smartere?!

Nedenfor får du en liten video-oppdatering fra min nye hverdag. Og ja, jeg er så heldig å ha fått jobb i et spennende teknologi-selskap som heter NIIT. Der har jeg blitt ansatt som Program Coordinator og vil ha ansvar for å levere tjenester til et stort selskap innenfor olje- og gass. Jeg gleder meg til fortsettelsen!

Ønsker deg en riktig god helg! Og legg gjerne igjen en kommentar eller andre tips om det er noe du ønsker jeg skal ta opp.

Vi snakkes!

 

My every-day life at work are finally as digital as myself!

How is your day-to-day life? Are you more online than offline? Are you one of those who have sealed the TV because everything is streamed instead?

I was one of those young people who never knew what to become when I grew up. When I left high school in 2002 I was unsure what the future brought, but I was surten that I wanted to work. And since then I've been working. In both big and small industries. And since I was born in the early 80's, I have been fortunate to be one of those who saw the growth of digital everyday life.

Our family got digital the day when I was around 7-8 years and we were introduced to our first mobile phone. A large sack with a big antenna on the back, and which we had to take care not to go too far from the house. And when I was around 11-12, we got our first PC and could play Pacman on "big screen". We were ecstatic!

When I entered working life, there wasn't much that was automated and digitized. Everything on the cash registers had to be printed by hand, the PLU codes on fruit had to be entered in order to weigh the fruit and know the price, and the majority paid with cash rather than visacard in the stores. These features still exist, but can almost be called nostalgic. We are in great change.

I have been eager to follow this change closely. It is so incredibly exciting to see our world developing like this! Think of everything we can do in the world by using tools that makes us smarter?!

Below is a small video update (in Norwegian) from my new work life. And yes, I'm fortunate to have gotten a job in an exciting technology company called NIIT. There, I have been employed as Program Coordinator and will be responsible for delivering services to a large oil and gas company. I'm looking forward to what the future holds!

Wishing you a good weekend! And please leave a comment or other tips if it's something you want me to address.

See you later!

bottom of page