top of page

Ikke typisk norsk!

Er du typisk norsk?

Unngår du å fremheve dine beste egenskaper eller kan du godt si at du er god på noe og gjerne hjelper andre med dette?

ikke typisk norsk

Jeg er ikke typisk norsk

For en som er typisk norsk snakker ikke høyt om sine prestasjoner. Derfor kommer jeg herved med en oppfordring: Tør å være stolt av den du er. Tør å omfavne kompetansen din og vær stolt av det du kan! Når du tør å tro på evnene dine, så vil andre også tro på deg!

I den forbindelse ønsker jeg å vise deg en videointroduksjon av meg, som ble laget i samarbeid med iTarget i Bergen. Jeg fikk noen timers coaching fra iTargets daglige leder Ronnie Kristensen, og her er resultatet av pitchen min:

  • Ydmyk, men utadvendt

  • Selvstendig, men lærevillig

  • Effektiv, men nøyaktig

  • Proaktiv og initiativrik, men ikke pågående

Som person er jeg en som liker å gjøre et godt stykke arbeid for bedriften jeg er ansatt hos, og for meg er det å sette meg inn i hva bedriften gjør, og hva jeg kan tilby som kan gjøre bedriften desto bedre.

Det jeg lærte i løpet av timene hos iTarget har jeg samlet opp til noen tips som jeg ønsker å dele:

Stå rak i ryggen

Stå eller sitt rett i ryggen og ikke synk sammen mens du prater. For å holde på seerens interesse gjennom video-snutten er det viktig at du holder øyekontakt. Så se rett inn i kameraet hele tiden.

Øv godt på det du skal si

Øv godt på det du skal si, men ikke ha det ferdig innøvd. Det skal ikke høres ut som om du leser fra et manus. Hold pitchen din foran et familiemedlem eller en venn. Vend deg til å formidle det du skal si. Det vil høres forskjellig ut fra gang til gang, men den røde tråden er ved.

Hev blikket

Hev blikket og vis at du er trygg på det du skal si. Selvsikkerheten din bør stråle gjennom og du vil da klare å holde på seerne gjennom hele pitchen din.

Hvilke klær?

Striper, prikker og ruter er et no-go for opptak på video. Rene farger anbefales; mørke klær til lys bakgrunn og lyse klær til mørk bakgrunn. Fokuset skal ikke være stripene på jakken din, men deg og budskapet ditt.

Bruk kroppen

Ja, tør å bruke kroppen når du skal formidle det du har å si. Og da mener jeg ikke at du skal veive med armene eller hoppe opp og ned. Skal du fortelle om en bragd, så hev brystet litt ekstra - vis at du er stolt av det du forteller og engasjert i det du snakker om.

Kjenner du igjen noen av tipsene i videoen min over?

Jeg blir kjempeglad om du legger igjen en kommentar med ris og ros! Dette var en utrolig fin erfaring for meg, og alle erfaringer gjør en rikere - ikke sant?

 

I am not a typical Norwegian

I am not a typical Norwegian. For someone who is a typical Norwegian don't dare to speek up about their achievements. Therefor, I hereby come with a request: Dare to be proud of who you are. Dare to embrace your skills and be proud of what you can! When you dare to believe in your abilities, others will also believe in you!

I want to show you a video-introduction of me, which was made in collaboration with iTarget in Bergen. I had some hours of good coaching from iTargets daily manager Ronnie Kristensen, and here is the result of my pitch:

  • Humble, but outgoing

  • Independent, but willing to learn

  • Effective, but precise

  • Proactive and resourceful, but not ongoing

As an employee I am someone who likes to do a memorable job for the company, and for me it is to familiarize myself with what the company does and what I can offer that can make the business the better.

During my time at iTarget I have collected some tips that I would like to share:

Stand up straight

Stand or sit straight in the back and do not let your shoulders sink while talking. In order to keep the viewer's interest through the video, it is important that you keep eye contact. And remember to look straight into the camera all the time.

Practice at what you want to say

Øv godt på det du skal si, men ikke ha det ferdig innøvd. Det skal ikke høres ut som om du leser fra et manus. Hold pitchen din foran et familiemedlem eller en venn. Vend deg til å formidle det du skal si. Det vil høres forskjellig ut fra gang til gang, men den røde tråden er ved.

Lift your eyes

Lift your eyes and dont look down. Show that you are confident in your pitch. Your confidence should shine through - and you will then be able to hold your viewers throughout your pitch.

Chlothing

Stripes and dots on your chlothes is a no-go when recording a self-promoting video. One single color is recommended; dark chlothes for bright background, and light chlothes for dark background. The viewers focus should not be on the stripes of your jacket, but on you and your message.

Move your body

Yes, dont be afraid to move your body when you want to get your message through. And by that I'm not saying that you should wave your arms or jump up and down. If you are telling about one of your big accomplishments, dear to lift your chest and show that you are proud of it.

Can you recognise any of these tips in the video above?

I would be thrilled if you leave a comment - good or bad. This was a great experience for me, and every experience makes one richer - right?

bottom of page