top of page

Jeg er ikke en robot


Fremtiden er bygget på det kreative sinn.

Jeg trekker frem topp 10-listen til Jan Sollid Storehaug som er hentet fra LinkedIn.

Denne topp-listen snakker om en fremtid som ikke er langt unna. Og når vi er der, så vil man ikke bli spurt om hvilken utdanning man tok, men hva man kan i dag og hvilke personlige egenskaper du har.

Teknologien og den kunstige intelligensen er på vei. Mange jobber vil automatiseres, og ifølge World Economic Forum vil det i Norge bli opp til 840.000 jobber som blir berørt av denne utviklingen - innen de neste 10 år.

Mennesker med people-skills vil verdsettes og bli desto viktigere - for disse må beholdes! Det vil bli vanskelig å holde på kunder dersom man ikke har et menneske som viser genuin interesse for dem og deres produkter. Det vil ikke en maskin kunne klare. Rutine-arbeidet derimot, det kan roboten ta seg av.

Henriette Sundfjord

Topp 10-listen 2019

- Personlige egenskaper som vil være verdifulle for enhver virksomhet

 • Kreativitet

 • Overtalelsesevne

 • Evne til samarbeid

 • Tilpasningsevne

 • Planlegging av egen og andres tid

- Ferdigheter

 • Skytjenester

 • Kunstig intelligens

 • Dataanalyse

 • Personalbehandling

 • UX-design

Jeg har denne bloggen for å synliggjøre meg selv for potensielle arbeidsgivere, men også kunne dele av mine erfaringer og fortelle om mine egenskaper og evner som kanskje ikke vil være like synlig når man leser min CV.

Ønsket mitt er å vise at det er mer til en person enn det du leser. Og når fremtiden står og banker på døren - så er jeg der.

Referanse: Jan Sollid Storehaug / Link til artikkel / LinkedIn

 

I am not a robot

The future is build on the creative mind.

I'm talking about the top 10-list of Jan Sollid Storehaug, obtained from LinkedIn.

This top-list is talking about a future which is not far away. And once we get there, there will be no talking about which education you had, but what you can do today, and what your personal qualities are.

Technology and the artificial intelligence is coming. Many jobs will be automated, and according to World Economic Forum, there will be up to 840.000 jobs in Norway which will be affected by this development - within the next 10 years.

Employees with people-skills will be valued and become even more important. You wont be able to keep your clients if you dont have a people-person to show the importance of each customer and make them feel valuable for your business. A machine wont be able to accomplish that. All kind of routine-tasks can be given to the robot.

Top 10

- Soft skills for the future

 • Creativity

 • Persuasion

 • Collaboration

 • Adaptability

 • Time management

- Hard skills for the future

 • Cloud computing

 • Artificial Intelligence

 • Analyticle reasoning

 • People management

 • UX design

My reason to have a blog is to make myself visible for potential employers, but also to share my experiences and let the world know of my qualities and abilities. When you read a CV, its hard to show your potential, so this is my way of doing it.

And when the future knocks on the door. I'll be there.

Referanse: Jan Sollid Storehaug / Link til artikkel / LinkedIn

bottom of page