top of page

Å holde fokus

Å holde fokus

Så var det mandag, og akkurat denne mandagen er fylt med forventning, glede, spenning, stress og følelser.

Er det ikke rart hvor mange følelser og tanker vi kan ha i oss i løpet av en dag? Men vi kan alle ta valg om hvilke følelser vi vil at skal prege nettopp denne dagen.

I dag har jeg forventninger til meg selv og resten av uken. Det skjer så mye på jobb for tiden, og på trening er jeg i ferd med å utvikle meg - noe som er med på å styrke meg både psykisk og fysisk.

I dag kjenner jeg på glede, fordi jeg er glad i hverdagen! Selv om en etterlengtet helg har vært helt herlig, med mannen som er hjemme fra jobbreise og barna som har kost seg med familieidyllen. Så er jeg veldig glad i hverdagen også.

I dag følger jeg spenning fordi det nærmer seg jul. Og fordi jeg gleder meg til å være med familien i juledagene som kommer i desember. Familien min bor på andre siden av landet, og derfor er nettopp disse juledagene spesielt forventningsfulle.

Jeg kjenner stress fordi det er så mye som skal gjennomgås i løpet av 1 uke. Jobben skal gjennomføres og det er store forventninger, både fra de rundt og fra meg selv. Det er nok en følelse jeg kan jobbe en god del med.

Følelsene jeg kjenner på er alle følelser relatert til det ovenstående..

Men jeg velger å holde fokus på det som er viktig - prøver å bli bevisst mine tanker, og finne en ro i stresset. Akseptere at jeg ikke alltid vil klare å møte forventningene jeg og andre har til meg selv.

God mandag!

Henriette Rytter Sundfjord

 

To stay focused

And then there was Monday, and this Monday is filled with expactations, joy, excitement, stress and emotions. Isnt it strange how many emotions and thoughts we can feel during a day? But we can all make choices about which feelings we want to affect us this exact day.

Today i have expectations for myself and for the rest of the week.There is so much going on at work at the moment, and in my training I'm having progress - which helps me to stay strong both mentally and physically.

Today I feel happy because I love everyday life! Even though a long-awaited Weekend has been completely wonderful, my husband has returned home after a 14-days-long work-trip and the children are happy - I still have to say I'm very fond of eveyday life..

Today I'm excited because we're close to Christmas. and because I'm looking forward to being with my family on Christmas Eve. My family lives on the other side of the country, and Christmas brings us together.

I feel stress because these is so much to be done in just 1 week. The job will be done but there are great expectations, both from others and myself. I probably have to lower the expactations I have for myself.

The feelings I feel are all emotions related to the above. But I choose to stay focused on what's important. And trying to get conscious of my thoughts, and to find a calmness in my stress. I shall accept that I'm not always able to meet the expectations others and I have for myself.

Have a great Monday!

bottom of page