top of page

Torsdagsord - Pippi Langstrømpe

Torsdagsord

"Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert!"

Pippi Langstrømpe

 

The Thursday-word

"I've never done that before, so I'm sure I can do it!"

Pippi Langstrømpe

 

Pippi Langstrømpe er et forbilde på mange måter. Selv om hun er en fiktiv figur var hennes væremåte, fornuft og positive innstilling til livet en virkelig inspirasjon for både små og store.

Verden ble introdusert for Pippi allerede på 1940-tallet, og på den tiden ble hun oppfattet som kontroversiell. Pippi lever alene og etter sine egne regler. Hun er fornøyd med å være annerledes, så i stedet for å få gaver til bursdagen sin, gir hun gaver til vennene sine. Og jevnlig putter hun bøller og uforskammede politimenn opp i trær. Hun gjør aldri ting slik det forventes! Og der må vi nordmenn bli flinkere! Tør å tenke annerledes - tør å gjøre ting på din måte. Vi vil prøve og feile, men det er bedre enn å ikke ha prøvd i det hele tatt!

--

Pippi Longstocking is a role-model in many ways. Although she is a fictional figure, her way of life, her reasonable way of being and positive attitude to life is a real inspiration for both children and adults.

The world got introduced to Pippi already in the 1940's , and at that time she was perceived as controversial. Pippi doesn’t live by anyone’s rules but her own, and she’s perfectly fine with being a little different. So instead of asking for anything on her birthday, she gives her friends presents, and she regularly sticks bullies and rude policemen in trees. She just never does things as expected - and this is a thing us Norwegians should be better at! Dare to think differently - dare to do things your own way. We will try and fail, but it's better than not having tried at all!

Tør å være annerledes - Different

bottom of page