top of page

Torsdagsord - Richard Branson

Torsdagsord

"Ta vare på dine ansatte og de vil sørge for bedriften din. Det er så enkelt"

Richard Branson

 

The Thursday-word

"Take care of your employees and they will take care of your business. It's as simple as that."

Richard Branson

 

Richard Branson er grunnlegger av flere bedrifter, som blant annet inkluderer et plateselskap, et flyselskap og et selskap som driver med romfartsvirksomhet. Dette sier mye om hans suksess og hans seks-ords motto: "Fuck det. La oss bare gjøre det."Stilen hans kan være litt pågående, men det er noe viktig å lære her. Når han står overfor et tøft valg eller et prosjekt han ikke er helt sikker på, så venter han ikke på at igeren for prosjektet skal komme. I stedet gjør han bare noe. Suksess og fiasko gir deg både mulighet til å lære noe og gå videre, så derfor kan du gjøre det.

--

Richard Branson, founder of companies that include a record company and an airline and space travel enterprise, attributes much of his success to his six-word motto: “Screw it. Let’s just do it.” His style may be a bit brash, but there’s something important to learn here. When facing a difficult problem or a project he isn’t fully sure of, he doesn’t wait around for motivation to settle in. Instead, he just does something. Success and failure both allow you to learn something and move forward, so you might as well.

bottom of page