top of page

Tillit mellom arbeidstaker og arbeidsgiver

Hvordan kan jeg vise arbeidsgiver mine evner ut over de arbeidsoppgavene jeg gjør per i dag? Og hvordan kan jeg oppnå arbeidsgivers tillit til å få han til å forstå at jeg kun ønsker det beste for bedriften?

Jeg har kanskje en egoistisk tankegang, men jeg kan bli frustrert over at mine kolleger ikke klarer å se mine egenskaper og min kunnskap. Men når jeg leser det fra deres side, så sier det seg selv at man ikke skal klare å gjette hva andre sitter inne med av evner. Evner må man vise for at andre skal kunne se. Så det er et av mine mål i denne hektiske arbeidsdagen som meglerassistent og administrasjonsansvarlig; vise hva jeg går god for.

Nå kan det leses som at jeg er høy på meg selv og kan alt, men jeg tar feil jeg også. Og jeg er ydmyk i mitt arbeide. Det er bedre å innrømme sine feil, fremfor å stå på bakbeina og begrunne feilen man gjorde.

Tillit må opparbeides og fortjenes.

Ønsker dere en riktig så god fredag!

Nå skal helgen nytes med mine fine, mens mannen er offshore på 8. dagen. Og kanskje jeg er så heldig å få til en treningsøkt inni der!

 

Trust between employer and employee

How can I show my employer my capabilities beyond the tasks I do today? And how do I gain my employers trust, and make him understand that I only want whats best for the business?

I might have a selfish thinking, but I can be frustrated when my colleagues dont see what Im capable of, and not recognize my knowledge. But when I see things with their eyes, I know that no-one can guess what skills their colleague holds. You have to show your skills for anyone to notice them. So this is one of my goals in this hectic everyday life as a brokers assistant and as an administration officer; to show what I can do.

You might look at this post and think that Im cocky, but I know I can make mistakes. I am humble in my work. And I think its better to admit your mistakes, than to never acknowledge your flaws.

Trust must be earned.

bottom of page