top of page

Torsdagsord

Torsdagsord

Jeg velger å ta ordene ut av munnen på, etter min mening, en av de beste lederne i vår tid:

"En god leder er en som ser sine egne svakheter og kjenner sine sterke sider, en som kan bygge gode team rundt seg. En som ser totaliteten og ikke går seg vill i enkeltheter"

- Barack Obama

---------

The Thursday-word

I want to repeat the words of, after my opinion, one of the greatest leaders of our time:

"A great leader is someone who recognize their weaknesses and acknowledges their strength, someone who can built great teams around them. Someone who sees the totality and doesnt get lost in simplicities."

- Barack Obama

bottom of page