top of page

Hvordan man formes av ungdomstiden

Den unge usikkerheten som fyller tenårene - når alt du kjente blir annerledes, men du fortsatt må bite tennene sammen for å komme dit du vil..

Tiden på ungdomsskolen da du gikk i gangene og håpet at du var usynlig slik at ingen ville kunne si noe stygt til deg, eller spenne krok på deg. Tiden på videregående som gikk ut på å finne deg selv, noe som igjen gikk på bekostning av din integritet og endte med at du følte deg mer fremmed for deg selv enn noen gang.

Å ha gått gjennom ungdomstiden med usikkerhet på seg selv, er ikke unormalt. Men å være den som har stått sterkt i stormene og latt mobbingen prelle av, mens du selv har hatt din indre kamp - er noe som har gjort deg tidligere moden og sterkere på innsiden før det syntes utenpå.

All min livserfaring bruker jeg til min fordel nå. Jeg har kommet meg styrket ut av en tøff ungdomstid. Og styrken min prøver jeg å smitte over på andre. Vær trygg på deg selv og vit at all din kompetanse og erfaring vil folk lære seg å verdsette når de ser hva du kan. Det finnes ingen begrensninger på hva du klarer, - For alt det du har gått gjennom før, har gjort deg kapabel til å se hva som bor i andre, og ikke minst hva du selv er i stand til å skape.

God mandagskveld!

_________________________

How the youth defines us

The young insecurity you have in your teens - when all you knew has suddenly changed. But you still have to grit your teeth to get where you want..

Your time at Secondary School, walking the hallway and hoping to be invisible so that no-one could say mean things, or try to make you stumble. Your time at High School where you tried to find out who you were, but on your way there lost your integrity and ended up feeling even more like a stranger to yourself.

To get through adolescence with insecurities, is not abnormal. But to be the one who has stood tall, and let the bullying peel of, while having your own inner struggle – is something that has made you more mature and stronger on the inside before it even showed on the outside.

I am using my life-experience to my advantage now. The tough youth has strengthened me. And I try to make people around me confident enough to believe that they also are strong. Believe in yourself and know that your skills and experience will be appreciated when the people around you see what you can do. There are no limits of what you are able to do, - Because everything you’ve been through in life, has made you capable of seeing whats inside of people, and not least what you are able to create on your own.

Happy Monday!

bottom of page